Az Audioton AA-24 riasztó módosítása centrálzárhoz

A címben szereplő autóriasztó eredeti állapotában nem képes sem a gépkocsi központi zárjának vezérlésére, sem a "némán élesedésre", azonban egy egyszerű segédáramkör elkészítésével ezekre alkalmassá tehető. Más típusú riasztóhoz is elkészíthetjük ezt az áramkört, ha a riasztó rendelkezik a számunkra megfelelő logikájú kimenetekkel. A módosítás után a riasztó élesítéskor bezárja az ajtókat, kikapcsolásakor pedig nyitja azokat. A másik új szolgáltatás pedig az, hogy a bekapcsolást nyugtázó hang nem lesz hallható, csak az esetleges riasztás. Ez utóbbi szolgáltatás egy kapcsolóval kiiktatható, visszaáll az eredeti állapot.

A központi zár vezérlése a következő módon történik: Az említett riasztó rendelkezik egy nyitott kollektoros kimenettel, amely élesített állapotban alacsony, egyébként magas szinten van. Ezt a pontot a riasztóból egy narancssárga színű huzallal vezették ki. A készüléken belül (lásd az 1. ábrát) itt egy npn tranzisztor kollektora és egy Z-dióda anódja található. Ez a pont vezérli a 2. ábrán látható áramkört, a tulajdonképpeni kiegészítést. A kapcsolás bemenetén a 100 kΩ, mint felhúzóellenállás szerepel. A riasztó élesítésekor az itt megjelenő lefutó él némi formázás után indít egy (NAND kapukból, mint inverterekből készített) monostabil multivibrátort, amely a T1 tranzisztorral meghúzatja a J1 Jelfogót. Az időzítés kb. 0,5 másodpercre adódik, ennyi idő általános esetben elégendő arra, hogy a motor működtethesse a zárakat. Ezután az áramkör nyugalmi helyzetbe kerül. A riasztó kikapcsolásakor a helyzet fordított, a bemeneti jel felfutó éle a másik multivibrátort indítja, ami szintén 0,5 másodpercre meghúzatja a nyitást vezérlő J2 jelfogót, a gépkocsi ajtajai nyithatóak lesznek. Az időzítést a 220 kΩ és a 2,2 µF határozza meg s ezek cseréjével módosítható.1. ábra2. ábra

A hangtalan élesítés megvalósításakor azt használjuk ki, hogy a sziréna végfokozatának kimenete (3. ábra) nyugalmi állapotban 0 potenciálon van. Ezt a pontot megszakítjuk és ide egy megfelelően méretezett integráló tagot és egy jelfogót építünk be. Az élesítéskor jelentkező két, egyenként néhány tizedmásodperces hang nem okoz számottevő feszültségváltozást az RC-tag kondenzátorán. A folyamatos riasztási jel viszont már fel tudja tölteni a 47 µF-ot annyira, hogy a Darlington-pár kinyisson. Ekkor a J3 jelfogó meghúz és a hangszórót visszakapcsolja az eredeti helyére. Az az időtartam, amennyivel így az esetléges riasztáskor később szólal meg a sziréna, olyan rövid (kevesebb, mint 1 s), hogy a gyakorlatban ennek nincs jelentősége. Szükség esetén az időzítést itt is módosíthatjuk a 22 kΩ-os ellenállás értékének megváltoztatásával.3. ábra

A bemeneti 100 kΩ-al párhuzamosan kötött 100 nF-os kondenzátor nem feltétlenül szükséges, nélküle is működni fog a szerkezet (a panelen sincs rajta). De ha a bekötéshez hosszú vezetékeket használunk és esetleg CB-készülék is van az autóban, a megfelelő zavarvédettség érdekében forrasszuk a kondenzátort a fólia felől az ellenállás kivezetéseivel párhuzamosan! A ZY15-ös Z-dióda a gépkocsi elektromos hálózatának "tüskéitől" védi az IC-t. A J3-ra az RC tag lassú jelváltozási sebessége miatt nem került visszafutási dióda.

A nyomtatottáramköri lemez fóliarajzát a 4. ábrán találhatjuk meg. Az alkatrészek beültetési rajzát az 5. ábra mutatja. Az 6. ábra pedig a kiegészítő áramkör bekötéséhez nyújt segítséget.4. ábra5. ábra6. ábra

A K kapcsoló zárásával az eredeti állapot állítható vissza, amikor is újra hallható az élesítést nyugtázó hang. Precízebb megoldást is lehetne találni, hiszen a K kapcsoló zárt állásban is meghúz (fölöslegesen) a J3. Az általam választott egyszerűbb módszer jól működik és elegendő egyetlen egyzáróérintkezős kapcsoló, amit csupán két érrel kell vezetékezni a műszerfalra.

A felhasznált jelfogók 12 V meghúzófeszültségűek, a tekercsek egyenáramú ellenállása 70 Ω körüli, burkolatlanok és csak egy záróérintkezővel rendelkeznek. A kis vörösréz lemezre épített relé szinte bármelyik alkatrészboltban beszerezhető.

Az áramkört egy megfelelő méretű, kis műanyag dobozba építhetjük be. Fontos, hogy a doboz kiképzésé olyan legyen, hogy azt a szerelvényfal alá néhány lemezcsavarral fel lehessen erősíteni. Az elhelyezésnél a fő szempont az legyen, hogy minél közelebb legyen a riasztó dobozához. Így rövidre adódik majd a huzalozás, kevesebb zavart vesz majd fel a rendszer. A beépítés során ügyeljünk a bekötővezetékek jó szigetelésére! A kiegészítő áramkör tápfeszültségét feltétlenül biztosítón keresztül csatlakoztassuk a panelhez!

folia.png (A nyomtatott áramkör fólia oldala, mérete: 79 mm x 51 mm.)